Cari Post lain disini

Tuesday, March 11, 2008

Pertandingan Mereka Bentuk Duit Syiling Peringatan Ulang Tahun Ke-50 Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia akan menyambut Ulang Tahun yang Ke-50 pada 26 Januari 2009. Sehubungan dengan itu, Bank Negara Malaysia melancarkan Pertandingan Mereka Bentuk Duit Syiling Peringatan ke seluruh negara dari 10 Mac hingga 9 April 2008.

Matlamat pertandingan ini adalah untuk mendapatkan reka bentuk terbaik yang mencerminkan peranan Bank Negara Malaysia dalam proses pembinaan negara.

Reka bentuk duit syiling peringatan yang memenangi pertandingan ini akan digunakan untuk penempaan dan penghasilan Duit Syiling Peringatan Ulang Tahun Ke-50.

Pemenang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM20,000, manakala 10 pemenang hadiah sagu hati akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 setiap seorang.

Pertandingan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas.

Sila layari www.bnm.gov.my untuk maklumat lanjut berkaitan syarat-syarat pertandingan. Borang penyertaan boleh dimuat turun dari laman web dan/atau diambil di ibu pejabat Bank Negara Malaysia (BNMLINK) dan di cawangannya di Pulau Pinang, Kuala Terengganu, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu.

Panduan Mereka Bentuk Duit Syiling

 1. Setiap reka bentuk mesti menggambarkan perkara berikut:
  • Depan:
   • Tema: Peranan Bank Negara Malaysia dalam proses Pembinaan Negara
  • Belakang:
   • Logo Bank Negara Malaysia pada bahagian tengah permukaan duit syiling
   • Mengandungi perkataan 'Ulang Tahun Ke-50 Bank Negara Malaysia'; serta tahun '1959' dan '2009' di permukaan ukur lilit duit syiling.
   • Nilai muka duit syiling iaitu 'RM100'.
 2. Peserta dikehendaki memberikan penerangan dan rasional yang jelas mengenai reka bentuk mereka secara bertaip.
 3. Reka bentuk mesti nampak terhormat dan tersendiri. Penggunaan lebih daripada tiga warna adalah tidak dibenarkan.
 4. Reka bentuk mesti senang diukir.
 5. Saiz reka bentuk yang dihantar mesti bergaris pusat antara 140mm hingga 160mm.
 6. Reka bentuk boleh dihantar sama ada dalam bentuk rekaan komputer atau lukisan tangan menggunakan pensel warna, akrilik, cat minyak, cat air atau dakwat.
 7. Penyertaan mesti dihantar secara lengkap satu set (reka bentuk Depan dan Belakang) dan bukannya reka bentuk untuk sebelah bahagian duit syiling sahaja.
 8. Penyertaan hendaklah dihantar hanya dalam bentuk bercetak atau salinan cetak sahaja dengan ukuran tidak melebihi kertas bersaiz A4. Cetakan atau salinan cetak reka bentuk perlu dilekapkan pada papan pelekap.

Syarat-syarat1

Kelayakan

 1. Pertandingan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas.
 2. Kakitangan Bank Negara Malaysia dan anggota keluarga terdekat tidak layak menyertai pertandingan ini.

Peraturan Pertandingan

 1. Setiap peserta hanya boleh menghantar satu set reka bentuk duit syiling (Depan dan Belakang).
 2. Setiap reka bentuk duit syiling mestilah karya asli. Penggunaan semula karya sedia ada, lukisan, reka bentuk, corak atau simbol yang mempunyai hak cipta adalah dilarang sama sekali. Setiap reka bentuk yang dihantar haruslah tidak tertakluk kepada mana-mana sekatan atau tuntutan undang-undang. Penyertaan reka bentuk seperti itu akan terbatal walaupun telah dipilih sebagai pemenang dan Bank Negara Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan atau ganti rugi akibat pelanggaran undang-undang sedemikian.
 3. Setiap penyertaan perlu dihantar menggunakan Borang Penyertaan Pertandingan Mereka Bentuk Duit Syiling Peringatan Ulang Tahun Ke-50 Bank
  Negara Malaysia yang lengkap diisi. Borang penyertaan pertandingan boleh didapati di ibu pejabat Bank Negara Malaysia (BNMLINK) dan di semua cawangannya di Pulau Pinang, Kuala Terengganu, Johor Bharu, Kuching dan Kota Kinabalu atau boleh dimuat turun melalui pautan ini.
 4. Semua penyertaan perlu dihantar dalam sampul surat yang dilekatkan, dan ditulis 'Reka Bentuk Duit Syiling Peringatan' di sudut atas sebelah kiri sampul surat dan diposkan/diserahkan ke alamat berikut:
 5. Pertandingan Mereka Bentuk Duit Syiling Peringatan Ulang Tahun Ke-50 Bank Negara Malaysia
  Jabatan Pengurusan dan Operasi Matawang
  Tingkat Mezzanine
  Bank Negara Malaysia
  Jalan Dato' Onn
  50480 Kuala Lumpur

 6. Tarikh tutup penyertaan adalah pada pukul 5.00 petang, hari Rabu, 9 April 2008. Bukti penghantaran tidak akan diterima sebagai bukti penerimaan.
 7. Penyertaan yang lewat, tidak lengkap, tidak tepat, tidak boleh dibaca atau tidak asli akan dibatalkan.
 8. Semua reka bentuk yang dihantar, sama ada berjaya ataupun tidak, menjadi hak milik Bank Negara Malaysia dan tidak akan dikembalikan. Bank Negara Malaysia berhak menggunakan, mengeluarkan semula, membuat penyesuaian, mencetak dan mengedar reka bentuk duit syiling yang dipilih sebagai pemenang tanpa perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu.
 9. Keputusan pengadil adalah muktamad. Sebarang rayuan atau surat-menyurat tidak akan dilayan. Pihak menganjur akan hanya menghubungi peserta yang berjaya. Para pemenang dikehendaki menghadiri majlis penyampaian hadiah.
 10. Hadiah wang tunai tidak boleh dipindah milik, dan akan hanya diberikan kepada peserta yang nama dan nombor kad pengenalannya sama seperti yang tertera dalam borang penyertaan.
 11. Bank Negara Malaysia berhak menggunakan, menyiarkan atau mencetak nama, gambar dan maklumat para pemenang.

Untuk keterangan lanjut , sila hubungi:
03 - 2698 8044 ext. 8422 / 7874 / 7309

Nota : 1 Dengan menyertai pertandingan ini, peserta mengaku telah membaca dan menerima Syarat-Syarat pertandingan.

Lihat juga :

No comments:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Harga Spot Gold Terkini

GOLD - (current bid, $ change, low, high) Update every minute